crocwy

Copulum (…) … Item Copule sunt partes edificiorum al. crocwy 1450 RozKap 48r

Wyraz hasłowy (Krokiew) Hasło konkordancji Copula
Wyraz(y) w transliteracji crocwy Podstawa glosowania copule
Język wyrazu obcego łaciński
10

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Krokiew) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Krokwa
Forma (w transkrypcji) krokwy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.