Wokabularz Raczyńskich

WokRacz

Podstawowe informacje

Typ podstawy materiałowej rękopis
Lokalizacja rękopisu
Miejsce przechowywania Sygnatura
1. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (od 1998 r.) 1360/I
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu (do 1998 r.) 1360
Tytuł katalogowy Vocabularius Brevilogus
Datowanie rękopisu
1. 1442
Datowanie glos
1. 1442
Zakres kart/stron rękopisu 19r-200v
Ręce pisarskie tekstu podstawowego
1. 19r-200v Jan z Raczkowa
Ręce pisarskie glos
1. 19r-200v Jan z Raczkowa
Stan zachowania zachowany (częściowo uszkodzony)

Charakterystyka zawartości

Rodzaj słownik
Typ inny
Tematyka varia

Wydanie

niewydany

Uwagi

Słownik zaczyna się: A a a dominus deus meus nescio loqui quod puer ego sum.
Pierwsze hasło Aaron, ostatnie Zodoma.
Na k. 200v jest notka: Explicit vocabulare per manus Iohannis de Raczkovo Nicolai filii et est finitum in die sancti Donati episcopi et martiris sub anno Domini 1442.
Słownik zawiera 498 polskich glos.

Bibliografia

Wanicowa Z. 2020: Cruces philologorum, czyli polskie glosy w Rozariuszu Raczyńskich, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. VII. red. E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 277-287.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.