Rozariusz Ossolińskich I

RozOss I

Podstawowe informacje

Typ podstawy materiałowej rękopis
Lokalizacja rękopisu
Miejsce przechowywania Sygnatura
1. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka Fond 5, op. 1, no. 381/II
2. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie 381 II
Tytuł katalogowy Verba łacińskie od L do Z oraz Vocabularius secundum ordinem alphabeti conscriptus
Datowanie rękopisu
1. XV p. post.
Datowanie glos
1. XV p. post.
2. ca 1500
Zakres kart/stron rękopisu 10ra-196vb
Stan zachowania zachowany (częściowo uszkodzony)

Charakterystyka zawartości

Rodzaj słownik
Typ rozariusz
Tematyka varia

Wydanie

A. Brückner, Z rękopisów petersburskich. Cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, 1895, s. 14-15.

Uwagi

RozOss I pisany jest w dwu kolumnach przez kilku pisarzy. Na k. 10ra zapisano wstęp do słownika rozpoczynający się słowami: Ex quo vocabularii varii et autentici.

Słownik zaczyna się na k. 10rb od hasła Alma a kończy na ostatniej k. 196vb hasłem extoriatus, którego definicja musiała znajdować się na kolejnej karcie, jednak dalsza część kodeksu zaginęła.

W Sstp i S I wydrukowano łącznie osiemdziesiąt jeden polskich glos z tego źródła: siedemdziesiąt ze skrótem: PF V, trzy ze skrótem PFRp V oraz osiem ze skrótem RozOss I z datą 1457.

Bibliografia

Brückner A. 1895b: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 1–52.
Deptuchowa E., Frodyma M. 2018: Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, „Język Polski” XCVIII, z. 3, s. 84–96.
Kętrzyński W. wyd. 1886: Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.
Leńczuk M. 2015: Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. – terminy, źródła, perspektywy badawcze, „Polonica” XXXV, s. 103–114.
Matwijów M., Ostromęcka E. oprac. 2010: Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część I. Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r., Wrocław.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.