Wokabularz jagielloński

WokJag

Podstawowe informacje

Typ podstawy materiałowej rękopis
Lokalizacja rękopisu
Miejsce przechowywania Sygnatura
1. Biblioteka Jagiellońska 2454
Tytuł katalogowy Vocabularius Ex quo; Vocabularium Latinum cum interpretatione Germanica
Datowanie rękopisu
1. 1448
Datowanie glos
1. 1448
Zakres kart/stron rękopisu 1r-351r
Ręce pisarskie tekstu podstawowego
1. 1r-351r Nicolaus de Strelicz
Ręce pisarskie glos
1. 1r-351r Nicolaus de Strelicz
Stan zachowania zachowany (w dobrym stanie)

Charakterystyka zawartości

Rodzaj słownik
Typ inny
Tematyka varia

Wydanie

niewydany

Uwagi

Kodeks opisany w Katalogu Wisłockiego, który nie podaje żadnych glos.
Kodeks zaczyna się: Aaa Domine nescio loqui quia puer ego sum.
Słownik zaczyna się od hasła Aaron a kończy się hasłem Zodoma i notką: Explicit liber per manus Nicolai de Strelicz a. d. 1448 pronunciatus Gerlicz per Andream locatum de Glogovia etc.

Bibliografia

Deptuchowa E., Frodyma M. 2018: Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, „Język Polski” XCVIII, z. 3, s. 84–96.
Wisłocki W. 1877–1881: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1–2, Kraków.
Żurowska-Górecka W. 1979: Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa-Poznań, s. 59–69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.