czwykla

Betha (...) ... est secundus caulis qui crescit post abscisionem oleris proprie czwykla 1440 RozPaul 35r

Wyraz hasłowy Ćwikła Hasło konkordancji Beta
Wyraz(y) w transliteracji czwykla Podstawa glosowania betha
Język wyrazu obcego łaciński
1007

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 35
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ćwikła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ćwikła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.