pothpyerszny

Antela est cingulus vel quod ante pectus equi tenditur eyn vorbog an eynem sattel pothpaszny pasz v konyą vel pothpyerszny pasz ca 1500 WokLub 10v

Wyraz hasłowy Podpierśny Hasło konkordancji Antella
Wyraz(y) w transliteracji pothpyerszny Podstawa glosowania antela
Język wyrazu obcego łaciński
1023
Komentarz paleograficzny Polskie wyrazy pothpaszny pasz v konyą vel pothpyerszny pasz zapisane są na lewym marginesie i odnoszą się do pierwszej części łacińskiej definicji, która kończy się na wyrazie sattel. Dalsza część łacińskiej definicji: sed postela est illud quod posteriori parte equi est.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27-28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podpierśny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) podpierśny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 71 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 71.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.