przedvyeczorkovanye

Antecena vel antecenium vesperbrot przedvyeczorkovanye ca 1500 WokLub 10v

Wyraz hasłowy Przedwieczorkowanie Hasło konkordancji Antecenia
Wyraz(y) w transliteracji przedvyeczorkovanye Podstawa glosowania antecena
Język wyrazu obcego łaciński
1027

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30-31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przedwieczorkowanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) Przedwieczorkowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 79 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 79.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.