gszlo

Camisia gszlo ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy Gzło Hasło konkordancji Camisia
Wyraz(y) w transliteracji gszlo Podstawa glosowania camisia
Język wyrazu obcego łaciński
1037
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu w tym samym wierszu, co glosowane hasło Stipula - być może hasła zestawione ze względu na podobieństwo brzmieniowe polskich wyrazów gzło i źdźbło.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gzło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gzło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 21.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 21.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.