brosda

Crebro (…) dicitur illa terra que eminet inter duos sulcos vlg. brosda XV p. post. RozOss III 40r

Wyraz hasłowy (Bruzda) Hasło konkordancji Crebro
Wyraz(y) w transliteracji brosda Podstawa glosowania crebro
Język wyrazu obcego łaciński
1044

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Bruzda) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Brózda
Forma (w transkrypcji) brozda
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.