trzoszla

Campastria (...) dicitur illud quo virgines qumque pudibunda tegunt proprie trzoszla 1440 RozPaul 41r

Wyraz hasłowy Trzosła Hasło konkordancji Campestria
Wyraz(y) w transliteracji trzoszla Podstawa glosowania campastria
Język wyrazu obcego łaciński
1045

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Trzosła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) trzosła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.