opych

Apium est nomen herbe sic dictum eppig *pedrosky vel wloczągą, pczelnyk albo opych ca 1500 WokLub 11v

Wyraz hasłowy Opich Hasło konkordancji Apium
Wyraz(y) w transliteracji opych Podstawa glosowania apium
Język wyrazu obcego łaciński
1096
Komentarz paleograficzny Glosy pedrosky vel wloczągą na l. marg. innym atramentem niż pczelnyk albo opych na p. marg.
Wydawca (a za nim Sstp) cytuje najpierw glosy z p. marg, a potem z l. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Opich (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) opich
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 58.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 58.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.