pczelną

Apiaster est apum magister eyn weysel maczyorką pczelną ca 1500 WokLub 12r

Wyraz hasłowy (Pszczelny) Hasło konkordancji Apiaster
Wyraz(y) w transliteracji pczelną Podstawa glosowania apiaster
Język wyrazu obcego łaciński
1105

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 12
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pszczelny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pczelny
Forma (w transkrypcji) pczelna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.