cirnidlo

Fucalium cirnidlo XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy (Czernidło) Hasło konkordancji Fucalium
Wyraz(y) w transliteracji cirnidlo Podstawa glosowania fucalium
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czernidło) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czyrnidło
Forma (w transkrypcji) czyrnidło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6 jako dubium: Cirnidlo fucalium, fuscarium pod def. 'płynna czarna farba używana przy pisaniu'. Drugi przykład dubium z 1466 R XXII 11 (użycie metaforyczne?).
A. Brückner drukuje osobno dwa hasła łac.: fucalium i fuscarium, po każdym podając polską glosę cirnidlo, tak jak w WokRacz.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.