kob

Ara id est altare vel est stabulum porcorum oltharz vel kob vel barlogo vel swynye korytho ca 1500 WokLub 12v

Wyraz hasłowy Kob Hasło konkordancji Ara
Wyraz(y) w transliteracji kob Podstawa glosowania ara
Język wyrazu obcego łaciński
1134
Komentarz paleograficzny Glosy oltharz vel kob vel barlogo na l. marg., a vel swynye korytho na p. marg. – wszystkie pisane tą samą ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 12
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kob (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kob
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 30 (wszystkie poświadczenia hasła z tego źródła).
Glosa oltharz jest odpowiednikiem łac. wyrazu ara, pozostałe hara.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 30.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.