dobrovolnoscz

Arbitrium id est arbitrorum iudicium eyn wilkore dobrovolnoscz ca 1500 WokLub 12v

Wyraz hasłowy Dobrowolność Hasło konkordancji Arbitrium
Wyraz(y) w transliteracji dobrovolnoscz Podstawa glosowania arbitrium
Język wyrazu obcego łaciński
1139

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 12
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dobrowolność (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dobrowolność
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 13 (jedyne poświadczenie znaczenia).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.