*grog

*Estauia *grog w straczu XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Groch Hasło konkordancji Escania
Wyraz(y) w transliteracji *grog Podstawa glosowania *estauia
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Może błędne odczytanie przez wydawcę wyrazu hasłowego Estauia zamiast Escania.
Por. WokRacz 101v: Escania wulg. groch w straczv.
Być może zapis grog zamiast groch jest śladem wymowy z wygłosowym k (czyt. grok).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Groch (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) groch
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.