szyedlysko

Area eyn hoffstat oder eyn poden szyedlysko ca 1500 WokLub 13r

Wyraz hasłowy Siedlisko Hasło konkordancji Area
Wyraz(y) w transliteracji szyedlysko Podstawa glosowania area
Język wyrazu obcego łaciński
1152

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 13
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Siedlisko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) siedlisko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 93.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.