glyną

Argilla est tenax terra leym glyną ca 1500 WokLub 13r

Wyraz hasłowy Glina Hasło konkordancji Argilla
Wyraz(y) w transliteracji glyną Podstawa glosowania argilla
Język wyrazu obcego łaciński
1157

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 13
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Glina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) glina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawcę.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.