paszorzyth

Colax (...) fuit quidam lecator a *quuo quilibet parassitus potest dici vlg. paszorzyth 1440 RozPaul 55r

Wyraz hasłowy (Pasożyt) Hasło konkordancji Colax
Wyraz(y) w transliteracji paszorzyth Podstawa glosowania colax, parassitus
Język wyrazu obcego łaciński
1175
Komentarz paleograficzny W glosie paszorzyth poprawiana litera h.
Kopista błędnie wpisał quuo zamiast quo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pasożyt) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pasorzyt
Forma (w transkrypcji) pasorzyt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444 (jedyne poświadczenie hasła).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.