nągnyeczyony

Artocopus est panis pistus in oleo ein krapff paczek vel nągnyeczyony chleb vel ornaph vel begel ca 1500 WokLub 14r

Wyraz hasłowy Nagnieść Hasło konkordancji Artocopus
Wyraz(y) w transliteracji nągnyeczyony Podstawa glosowania artocopus
Język wyrazu obcego łaciński
1178
Komentarz paleograficzny Glosa paczek dopisana innym atramentem niż pozostałe wyrazy.
Cienkie kreski łączą wyrazy paczek i begel z drukowanym wyrazem krapff.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25-26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nagnieść (czasownik)
Forma (w transkrypcji) nagnieciony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.