chleb

Artocopus est panis pistus in oleo ein krapff paczek vel nągnyeczyony chleb vel ornaph vel begel ca 1500 WokLub 14r

Wyraz hasłowy Chleb Hasło konkordancji Artocopus
Wyraz(y) w transliteracji chleb Podstawa glosowania artocopus
Język wyrazu obcego łaciński
1182
Komentarz paleograficzny Glosa paczek dopisana innym atramentem niż pozostałe wyrazy.
Cienkie kreski łączą wyrazy paczek i begel z drukowanym wyrazem krapff.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25-26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chleb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chleb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 7.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.