kolacz

Artocrea id est cibus ex pane et carne pistus paczek vel szadlny kolacz ca 1500 WokLub 14r

Wyraz hasłowy Kołacz Hasło konkordancji Artocreas
Wyraz(y) w transliteracji kolacz Podstawa glosowania artocrea
Język wyrazu obcego łaciński
1183
Komentarz paleograficzny Glosa paczek połączona cienką kreską z ostatnim drukowanym wyrazem poprzedniego hasła ("Artocopus est panis pistus in oleo ein krapff"), reszta dopisanego tekstu - drugą kreską z wyrazem pistus.
Może glosator próbował w ten sposób zaznaczyć, że uważa paczek za odpowiednik artocopus, a nie artocrea.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kołacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kołacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 30.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 30.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.