szadlny

Artocrea id est cibus ex pane et carne pistus paczek vel szadlny kolacz ca 1500 WokLub 14r

Wyraz hasłowy Sadlny Hasło konkordancji Artocreas
Wyraz(y) w transliteracji szadlny Podstawa glosowania artocrea
Język wyrazu obcego łaciński
1184
Komentarz paleograficzny Glosa paczek połączona cienką kreską z ostatnim drukowanym wyrazem poprzedniego hasła (Artocopus est panis pistus in oleo ein krapff), reszta dopisanego tekstu - drugą kreską z wyrazem pistus.
Może glosator próbował w ten sposób zaznaczyć, że uważa paczek za odpowiednik artocopus, a nie artocrea.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sadlny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) sadlny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 90.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 90.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.