trczyna

Arundo ein ror trczyna ca 1500 WokLub 14r

Wyraz hasłowy (Trzcina) Hasło konkordancji Arundo
Wyraz(y) w transliteracji trczyna Podstawa glosowania arundo
Język wyrazu obcego łaciński
1186

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Trzcina) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Trcina
Forma (w transkrypcji) trcina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.