obram

Collarium (...) est circulus colli sc. illud quod est in collo canis vlg. obram vel pannus qui collo imponitur 1440 RozPaul 55r

Wyraz hasłowy Obram Hasło konkordancji Collarium
Wyraz(y) w transliteracji obram Podstawa glosowania collarium
Język wyrazu obcego łaciński
1197

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obram (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) obram
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.