podawcza

Collator (...) est patronus altaris [[in]] aut ecclesie inde [[.]] collatio proprie podawcza 1440 RozPaul 56r

Wyraz hasłowy Podawca Hasło konkordancji Collator
Wyraz(y) w transliteracji podawcza Podstawa glosowania collator
Język wyrazu obcego łaciński
1198

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 56
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podawca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podawca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.