smarsz

Asparagus est genus boleti [[vel piscis]] smarsz vel piscis secundum [[asparagus rydz]] alios kapary ca 1500 WokLub 14v

Wyraz hasłowy (Smardz) Hasło konkordancji Asparagus
Wyraz(y) w transliteracji smarsz Podstawa glosowania asparagus
Język wyrazu obcego łaciński
1200
Komentarz paleograficzny W tekście dwa skreślenia: Asparagus est genus boleti [[vel piscis]] smarsz vel piscis secundum [[asparagus rydz]] alios kapary videlicet Franci Philelfi XIII epistula dicit quod post eaquam asparagos ad me dederas, nihil ad te scripserim.
Prawdopodobnie glosator skreślił fragment definicji vel piscis, aby umieścić glosę smarsz przy odpowiadającym jej objaśnieniu łac. ('genus boleti'), druga glosa kapary nie oddaje jednak drugiego znaczenia asparagus ('genus piscis secundum alios'). Para wyrazów asparagus rydz, zapisana nieco innym odcieniem atramentu, zapewne znajdowała się na karcie wcześniej i została skreślona przed wpisaniem obszerniejszej notatki.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Smardz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Smarż
Forma (w transkrypcji) smarż
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 97.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 97.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.