klekothky

Clatria est instrvmentum ligneum quo vtimur loco campanarum vlg. klekothky XV p. post. RozOss II 48v

Wyraz hasłowy Klekotki Hasło konkordancji Clatria
Wyraz(y) w transliteracji klekothky Podstawa glosowania clatria
Język wyrazu obcego łaciński
1210

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Klekotki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) klekotki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.