kothlek

Lebes (...) et labeta (...) pro eodem id est cacabus uel magna olla uel caldarium eneum vel vas coquinarium vlg. kothlek XV p. post. RozOss II 128r

Wyraz hasłowy (Kociołek) Hasło konkordancji Lebes
Wyraz(y) w transliteracji kothlek Podstawa glosowania lebes, labeta
Język wyrazu obcego łaciński
1213

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kociołek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kotłek
Forma (w transkrypcji) kotłek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.