noschaczy

Assecla eyn knecht oder eyn meyd die nochuolgenden herren oder der frawen slvgą myecz noschaczy ca 1500 WokLub 14v

Wyraz hasłowy Nosić Hasło konkordancji Assecla
Wyraz(y) w transliteracji noschaczy Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1217
Komentarz paleograficzny Litera e w wyrazie myecz nadpisana przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nosić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) noszący
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. czynny cz. ter.
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Typ przymiotnikowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.07.2024 r.