mocz

Autoritas eyn gewalt oder freyheit potestas mocz ca 1500 WokLub 15v

Wyraz hasłowy Moc Hasło konkordancji Autoritas
Wyraz(y) w transliteracji mocz Podstawa glosowania autoritas, potestas
Język wyrazu obcego łaciński
1248
Komentarz paleograficzny Wyraz potestas dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 15
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Moc (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) moc
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 46.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.