bobek

Bacca est fructus oliue et lauri bobek ca 1500 WokLub 17r

Wyraz hasłowy Bobek Hasło konkordancji Bacca
Wyraz(y) w transliteracji bobek Podstawa glosowania bacca
Język wyrazu obcego łaciński
1262

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 17
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bobek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bobek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.