klescz

*Balsama klescz ca 1500 WokLub 17v

Wyraz hasłowy Kleszcz Hasło konkordancji *Balsama
Wyraz(y) w transliteracji klescz Podstawa glosowania *balsama
Język wyrazu obcego łaciński
1273
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Być może *balsama to zniekształcony wyraz Balena czy Balenea.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 17
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kleszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kleszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29.
W zabytku łac. wyraz hasłowyzapisany *balsama, wydawca i Sstp poprawiają na Balasma.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.