krzesznyczą

Baptisterium eyn tauffstein est locus vel statio bampismatis et quandoque ponitur pro bapismate krzesznyczą ca 1500 WokLub 17v

Wyraz hasłowy (Chrześnica) Hasło konkordancji Baptisterium
Wyraz(y) w transliteracji krzesznyczą Podstawa glosowania baptisterium
Język wyrazu obcego łaciński
1290

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 17
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Chrześnica) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Krześnica
Forma (w transkrypcji) krześnica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 35 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 35.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.