przezegnanyecz

Cathecuminus est instructus et credens et fidem habens sed adhuc non baptizatus przezegnanyecz ca 1500 WokLub 24v

Wyraz hasłowy Przeżegnaniec Hasło konkordancji Cathecuminus
Wyraz(y) w transliteracji przezegnanyecz Podstawa glosowania cathecuminus
Język wyrazu obcego łaciński
1304
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie przy haśle odręczny łac. dopisek in fide instructus.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 24
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przeżegnaniec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przeżegnaniec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 81 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 81.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.