zolna

Merops (…) est quedam auis viridis coloris zolna que eciam *epiaster dicitur quae libenter comedit apes Et eciam dicitur gallus merops XV p. post. RozOss III 143r

Wyraz hasłowy Żołna Hasło konkordancji Merops
Wyraz(y) w transliteracji zolna Podstawa glosowania merops
Język wyrazu obcego łaciński
1308
Komentarz paleograficzny Hasło rozariusza kończy się na k. 143v.
Kopista błędnie zapisał epiaster zamiast apiaster.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żołna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żołna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.