poczalovanye

Basium id est osculum ein kuß; versus: oscula pacificis sed basia dantur amicis; poczalovanye ca 1500 WokLub 18r

Wyraz hasłowy Pocałowanie Hasło konkordancji Basium
Wyraz(y) w transliteracji poczalovanye Podstawa glosowania basium
Język wyrazu obcego łaciński
1315

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pocałowanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pocałowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.