bavorska

Bauaria est nomen prouincie bayerlant bavorska zyemya ca 1500 WokLub 18r

Wyraz hasłowy (Bawarski) Hasło konkordancji Bavaria
Wyraz(y) w transliteracji bavorska Podstawa glosowania Bauaria
Język wyrazu obcego łaciński
1324

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Bawarski) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Baworski
Forma (w transkrypcji) baworska
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 2.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.