dobrodzyestwo

Beneficium gottes gab oder wolthat dobrodzyestwo ca 1500 WokLub 18v

Wyraz hasłowy (Dobrodziejstwo) Hasło konkordancji Beneficium
Wyraz(y) w transliteracji dobrodzyestwo Podstawa glosowania beneficium
Język wyrazu obcego łaciński
1333

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Dobrodziejstwo) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Dobrodziestwo
Forma (w transkrypcji) dobrodziestwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 13.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.