laskąwy

Beniuolus willig beneficus idem laskąwy dobrovolny ca 1500 WokLub 18v

Wyraz hasłowy Łaskawy Hasło konkordancji Benevolus
Wyraz(y) w transliteracji laskąwy Podstawa glosowania beniuolus, beneficus
Język wyrazu obcego łaciński
1336

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łaskawy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) łaskawy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 40.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 40.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.