czvyklą

Beta est genus oleris romischer kole crescens post abscisionem in maguderi kalvschką vel czvyklą ca 1500 WokLub 18v

Wyraz hasłowy Ćwikła Hasło konkordancji Beta
Wyraz(y) w transliteracji czvyklą Podstawa glosowania beta
Język wyrazu obcego łaciński
1339

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ćwikła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ćwikła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.