bąvelną

Bombix bawmwoll vel dicitur *fermis qui net sericum bąvelną ca 1500 WokLub 19v

Wyraz hasłowy Bawełna Hasło konkordancji Bombix
Wyraz(y) w transliteracji bąvelną Podstawa glosowania bombix
Język wyrazu obcego łaciński
1376
Komentarz paleograficzny Vermis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 19
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bawełna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bawełna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 2.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 2.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
/LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.