gilny

Gella camen gilny XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Ilny Hasło konkordancji Gella
Wyraz(y) w transliteracji gilny Podstawa glosowania gella
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny gilny = jilny

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ilny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) ilny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.