kolepka

Crepudium (...) est nutrimentum infancium uel vox quam infans emittit uel munuscula uel blandimenta que a nutricibus infantibus vagientibus id est plorantibus exibentur proprie kolepka 1440 RozPaul 64r

Wyraz hasłowy Kolebka Hasło konkordancji Crepundium
Wyraz(y) w transliteracji kolepka Podstawa glosowania crepudium
Język wyrazu obcego łaciński
1387

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 64
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kolebka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kolebka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.