blaschk<a>

Bractea lamina aurea subtilissima que in fila feruntur czyenka blaschk<a> ca 1500 WokLub 20r

Wyraz hasłowy Blaszka Hasło konkordancji Bractea
Wyraz(y) w transliteracji blaschk<a> Podstawa glosowania bractea
Język wyrazu obcego łaciński
1389
Komentarz paleograficzny Wyraz blaszka obcięty przy oprawie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 20
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Blaszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) blaszk<a>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 3.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.