bank

Bubo ein steinkeutz oder eule... bank ca 1500 WokLub 20v

Wyraz hasłowy Bąk Hasło konkordancji Bubo
Wyraz(y) w transliteracji bank Podstawa glosowania bubo
Język wyrazu obcego łaciński
1406
Komentarz paleograficzny Dalsza część kontekstu łac. (pominięta w cytacie) odnosi się do homonimicznego hasła bubo 'zmiana chorobowa, guz'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 20
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bąk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bąk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 2.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 2.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.