rarog

Diomedea uel diomedia (...) est avis quedam que alio nomine dicitur eradius proprie rarog 1440 RozPaul 74v

Wyraz hasłowy Raróg Hasło konkordancji Diomedia
Wyraz(y) w transliteracji rarog Podstawa glosowania diomedea, diomedia, eradius
Język wyrazu obcego łaciński
1420

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Raróg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rarog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.