Dvnay

Danubius est proprium nomen fluuii Thunaw Dvnay ca 1500 WokLub 37r

Wyraz hasłowy Dunaj Hasło konkordancji Danubius
Wyraz(y) w transliteracji Dvnay Podstawa glosowania Danubius
Język wyrazu obcego łaciński
1423

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.