bąk

Alitutus vermis volatilis vlg. bąk 1442 WokRacz 27v

Wyraz hasłowy Bąk Hasło konkordancji Alitutus
Wyraz(y) w transliteracji bąk Podstawa glosowania alitutus
Język wyrazu obcego łaciński
1424

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bąk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bąk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.