povyąth

Decapolis est regio decem ciuitatum povyąth districtus ca 1500 WokLub 37r

Wyraz hasłowy Powiat Hasło konkordancji Decapolis
Wyraz(y) w transliteracji povyąth Podstawa glosowania decapolis, districtus
Język wyrazu obcego łaciński
1433
Komentarz paleograficzny Wyraz districtus dopisany po glosie (tą samą ręką).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Powiat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) powiat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 76.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 76.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.